Objektif-objektif utama MyNEPT adalah seperti berikut: